Tilmelding

Holdstart


Dato Beskrivelse
12. august 2020 Bilkørekort - kl. 19.00
31. august 2020 Bilkørekort - Kl. 16.00
21. oktober 2020 Bilkørekort - Kl. 19.00
9. november 2020 Bilkørekort - Kl. 16.00
Ribe Trafik-
skole v/Jacob
Husum
Hjem
Telefon-
nummer
75 42 10 11
Telefon
Mobil-
nummer
23 30 79 11
Mobil
Email:
ribe@ribe-
trafikskole.dk
Email